Propozycja aktualizacji Bitcoina (BIP) – czym jest?

Propozycja aktualizacji Bitcoina (BIP) – czym jest

Propozycja aktualizacji Bitcoina (BIP) to propozycja ulepszenia kodu BTC, sformalizowana zgodnie z oficjalnymi zasadami.

Celem BIP jest ujednolicenie procedury wprowadzania większych zmian w kodzie Bitcoina.

Ponieważ propozycje są przechowywane jako pliki tekstowe w repozytorium, ich zawartość i historia są dostępne dla każdego użytkownika.

Pomysł BIP może być zgłoszony przez każdego użytkownika, ale musi zostać zatwierdzony przez deweloperów i górników, zanim zostanie dodany do pierwszego kodu kryptowaluty i ostatecznie aktywowany.

Zazwyczaj BIP zawiera tylko jedną dużą aktualizację, aby uprościć proces dyskusji.

Drobnych zmian i poprawek błędów nie uwzględnia się w tych propozycjach.

Niektóre BIP mają charakter proceduralny lub informacyjny.

Do czego służy BIP?

Bitcoin to program komputerowy, który działa na zasadzie cyfrowego protokołu.

Jest stale aktualizowany — usuwane są błędy, algorytmy są bardziej wydajne, kod jest upraszczany, utrzymywana jest kompatybilność z innym oprogramowaniem i dodawane są nowe funkcje.

Pierwsza kryptowaluta nie ma jednego organu zarządzającego ani organizacji, która by ją rozwijała — jest to zdecentralizowany system open source.

Dlatego decyzje o aktualizacjach podejmowane są przez społeczność niezależnych deweloperów, a BIP-y służą jako sposób na sformalizowanie procesu aktualizacji kodu Bitcoina i uczynienie go open source.

Każdy wniosek ujęty w ramy BIP, otrzymuje numer porządkowy.

Ramy wykorzystuje się przede wszystkim do aktualizacji protokołu lub zmian na dużą skalę.

Nie każda zmiana kodu bitcoin musi przejść przez tę procedurę, jak w przypadku zmian w projekcie interfejsu użytkownika lub poprawek błędów.

Kiedy zaczęto aktualizować kod Bitcoin za pomocą BIP?

Pierwsza propozycja ulepszenia Bitcoina, czyli BIP1, pojawiła się w 2011 roku i wprowadził ją brytyjsko-irański programista Amira Taaki.

Zainspirowała go propozycja rozwoju PEP, który służy do ulepszania języka programowania Python.

Proces BIP jest również podobny do RFC, który służy do ulepszania Internetu.

W jaki sposób przedstawia się i przyjmuje BIP?

Proces przyjęcia propozycji ulepszenia Bitcoina dzieli się na kilka etapów.

I uruchamia się go dopiero po osiągnięciu konsensusu w społeczności.

Zazwyczaj BIP zaczyna się od nieformalnej propozycji, która jest przedstawiana przez członka społeczności za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji.

Na przykład za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego warstwy aplikacji IRC lub komunikatora Slack.

Następnie pomysł poddaje się do „publicznej dyskusji”.

Pomysł na BIP może zgłosić każdy, bez względu na referencje czy reputację.

Gdy sugestia uzyska znaczące poparcie społeczności, autor może przejść do kolejnego kroku — przekształcenia pomysłu w BIP.

Aby to zrobić, propozycja musi zawierać krótką specyfikację techniczną i uzasadnienie dla nowej funkcji.

Audytor BIP to dedykowany redaktor, który jest również odpowiedzialny za administrowanie aktualizacją.

Pomaga ukształtować wniosek w stylu i formacie BIP, dba o to, aby wniosek nie powielał istniejących już pomysłów.

Gdy redaktor uzna propozycję za gotową, projekt otrzymuje numer urzędowy, np. BIP-0119. BIP może dotyczyć tylko jednej konkretnej cechy, żeby nie komplikować dyskusji.

Po wysłaniu projektu BIP do specjalnego repozytorium, propozycja jest „transparentnie” przetwarzana, każdy może śledzić proces i wyniki testów.

Każdy projekt ma status — przyjęty, odroczony, odrzucony lub wycofany przez społeczność.

Propozycja aktualizacji Bitcoina – jak długo trwa wdrożenie?

Przyjęcie BIP to długi proces, który trwa kilka lat.

Propozycję musi zatwierdzić ~95% górników, a operatorzy węzłów muszą przejść na nową wersję oprogramowania.

Po zaakceptowaniu BIP, włącza się go do kodu Bitcoin Core (oprogramowanie rdzenia Bitcoina), a następnie aktywuje.

Między tymi działaniami może być dość długa przerwa.

Tak stało się w przypadku Taproot — ofertę  zaakceptowano i dodano do Bitcoin Core w październiku 2020 roku, ale aktywowano dopiero w listopadzie 2021 roku.

Zasadniczo BIP może zostać odrzucony, jeśli w ciągu trzech lat od złożenia wniosku nie poczyniono żadnych postępów.

Jakie są formaty BIP?

Standards Track BIP — Propozycja, która definiuje standardy wykorzystywane przez oprogramowanie i zajmuje się zmianami w protokole Bitcoina.

BIP informacyjny — propozycja o charakterze informacyjnym.

Zawiera projekt ogólnych zaleceń dla społeczności, nie wprowadza nowej funkcji i nie wymaga konsensusu w społeczności.

Process BIP — Propozycja mająca na celu usprawnienie podstawowych procesów związanych z ekosystemem bitcoina.

Najpopularniesze BIP-y

BIP-8 i BIP-9 to dwie propozycje procesów, które reprezentują standardową strukturę sposobu aktywacji aktualizacji softfork dla blockchaina.

BIP-141 (SegWit) — propozycja, która zreorganizowała sposób przechowywania danych blockchain, wyeliminowała problem „plastyczności transakcji” oraz ustanowiła standardowy format adresów Segregated Witness (SegWit).

Taproot to jedna z największych modernizacji, łącząca kilka ofert jednocześnie — BIP-340, BIP-341 i BIP-342. Ta aktualizacja zwiększyła skalowalność i możliwości prywatności Bitcoina.